Fra procesmål til effektmål

Over en årrække har CPL implementeret effektbaseret styring på en række plejecentre i Københavns Kommune, der har taget udgangspunkt i forvaltningens mission, vision og kerneopgave. Fra forvaltningens side er der et paradigmeskifte i gang, som understøttes af det nye ledelsesgrundlag, der lægger vægt på effekten for beboerne i hverdagen

Ledelsesgrundlaget er et fokusskifte fra 1) ndividuel ledelse til fælles ledelse, 2) egen praksis og viden til vidensdeling og fælles løsninger og 3) fra ledelse på kontoret til ledelse på gulvet i tæt faglig refleksion med de fagprofessionelle samt fra procesmål til effektmål.

Vi tog fat på effektmålene med udgangspunkt i de politiske målsætninger, og vi arbejdede med tre temaer, hvor der skulle mere systematisk fokus på effekten på beboerne: 1) Sygeplejefaglig kvalitet, 2) Urinvejsinfektioner og 3) Det gode måltid. Vi arbejdede systematisk med borgernes problemstillinger, den effekt vi ville opnå for beboerne, måleparametre for effekten, 0-punktsmålinger samt, hvordan den konkrete opfølgning og evaluering af effekten skulle foregå.

Lederne er i dag trænede i at formulere effektmål og måleparametre, analysere problemstillinger samt,  hvordan de skal tilrettelægge faglig refleksion, kvalificerede observationer af beboerne samt dokumenterer skarpere jf. måleparametrene.

Ledernes udbytte af forløbet er en mere systematisk og kvalificeret faglig refleksion med medarbejderne og deraf bedre mulighed for at følge og justere indsatsen ift. udviklingen på måleparametrene og effekten for beboerne.

Ydelser

Vi rådfører ud fra nyeste forskning koblet til talrige års praksiserfaring i offentlige organisationer inden for strategi og effektstyring. Alle ydelser skræddersyes til den enkelte organisations mål og behov

Certificeringsuddannelse

CPL’s certificeringsuddannelse er en nyskabende og visionær lederuddannelse for nuværende og fremtidens ledere og konsulenter i offentlige organisationer. Fokus er styring efter kerneopgaven med effekt for borgerne

Tænketank

CPL's nye tænketank er et kreativt og innovativt rum, hvor eksperter og praktikere i tæt samarbejde udvikler nye ideer, perspektiver og metoder, der indgår i CPL's løbende research og udvikling inden for strategi, styring og ledelse

Læs de seneste nyheder og indlæg

Se alle

13

sep 18

Nye datoer Certificeringsuddannelse i København

Så er der kommet nye datoer for vores forårshold i København 2019: Modul 1 30.-31. januar 2019 28. februar-1. marts

13

aug 18

Certificering i ledelse og effektstyring. Hold til september og oktober. Tilmeldig dig allerede i dag

Vi starter hold til september i København og til november i Horsens. Vi har deadline på tilmelding til uddannelsen d. 20. august (København) og ...

1

jul 18

Vi mangler fælles sprog for ledelse...

I en række af præsentationer af Ledelseskommissionens arbejde havde Forum for Ledelse og styring inviteret til debat om kommissionens anbefalinger. ...

Det siger vores kunder

"Efter to år vil vi foretage den første sammenlignelige effektmåling og vurdere den faktiske effekt af vores indsats. Allerede nu vurderer indskolingslærerne, som netop har modtaget børn fra børnehaven i august, at de er de mest skoleparate børn, de har oplevet"

Mette Leire Christensen
Pædagogisk leder, Guldborgssund Kommune

I vores implementering har vi fået fælles sprog, begreber og værktøjer for at arbejde med effekten af vores kerneopgave. Effektbaseret styring har i høj grad bidraget til en præcisering af vores arbejde med strategiske mål, kerneopgaven, effekten for borgeren og en systematisk opfølgning på vores prioriterede indsatser

Henrik Vendelbo
Centerchef
Fredensborg Kommune

New Public Leadership er et super godt bud på en styringstænkning og bør derfor være interessant for enhver organisation, der har ambitioner om at udfordre egen styringspraksis til et større fokus på effekten for borgeren som bundlinje

Claus Thykjær
Kommunaldirektør
Greve Kommune

Vi har haft fokus på lederskabet tæt på medarbejderne og den værdi, vi ønsker at skabe i kerneopgaven - vores beboere og pårørende. Vi er blevet skarpere på at holde fokus på effekten og en systematiske opfølgning på, hvordan vores sammenhængende indsats virker ude hos beboerne

Susanne Christensen
Centerleder
Københavns Kommune

New Public Leadership er et skarpt og relevant indlæg i debatten om, hvordan den offentlige sektor skal organiseres fremover. New Public Leadership har sin force, idet den præsenterer en ny vej

Cecilia Lonning-Skovgaard
Borgmester
Københavns Kommune