Hvem er CPL?

Hvordan arbejder jeg med effekt, hvordan opstiller jeg de rigtige måleparametre, og hvordan følger jeg op og sikrer mig, at jeg får skabt den rigtige effekt for borgeren? Stiller du dig selv disse spørgsmål som leder?

Offentlige organisationer bruger i dag milliarder af kroner på ydelser til borgerne uden at vide, hvilke indsatser, der virker. Effekten af  ydelserne for borgerne forsvinder i politiske krav om ressourceoptimering. Manglende sammenhæng mellem de politiske målsætninger, budgettet og effekten for borgerne skaber en styringspraksis præget af vertikale og horisontale dekoblinger i organisationen.

INDSATSER, DER VIRKER FOR BORGERNE…

CPL udfordrer den eksisterende styringspraksis ved at “vende ligningen på hovedet”. Vores fokus er styring efter kerneopgaven med effekt for borgeren. Vi arbejder med sammenhæng mellem strategi, budgettet og effekten af indsatsen, som kobles til de politiske målsætninger og beslutningsprocesser.

VI SKAL LÆRE AF DET, VI GØR…

For at sikre organisatorisk læring og ny viden om, hvad der virker for borgerne, har vi et stærkt fokus på opfølgning og evaluering af den sammenhængende indsats. Vi er optaget af lederskabets betydning for strategi- og styringsprocesser, og hvordan det faglige lederskab kan understøtte en stærk sammenhængende indsats.

CPL er etableret af direktør Martin Lundkvist, udvikler af New Public Leadership og forfatter til bøgerne Falkeblik og New Public Leadership, fra strategi til effekt

Ydelser

Vi rådfører ud fra nyeste forskning koblet til talrige års praksiserfaring i offentlige organisationer inden for strategi og effektstyring. Alle ydelser skræddersyes til den enkelte organisations mål og behov

Certificeringsuddannelse

CPL’s certificeringsuddannelse er en nyskabende og visionær lederuddannelse for nuværende og fremtidens ledere og konsulenter i offentlige organisationer. Fokus er styring efter kerneopgaven med effekt for borgerne

Tænketank

CPL's nye tænketank er et kreativt og innovativt rum, hvor eksperter og praktikere i tæt samarbejde udvikler nye ideer, perspektiver og metoder, der indgår i CPL's løbende research og udvikling inden for strategi, styring og ledelse

Læs de seneste nyheder og indlæg

Se alle

13

sep 18

Nye datoer Certificeringsuddannelse i København

Så er der kommet nye datoer for vores forårshold i København 2019: Modul 1 30.-31. januar 2019 28. februar-1. marts

13

aug 18

Certificering i ledelse og effektstyring. Hold til september og oktober. Tilmeldig dig allerede i dag

Vi starter hold til september i København og til november i Horsens. Vi har deadline på tilmelding til uddannelsen d. 20. august (København) og ...

1

jul 18

Vi mangler fælles sprog for ledelse...

I en række af præsentationer af Ledelseskommissionens arbejde havde Forum for Ledelse og styring inviteret til debat om kommissionens anbefalinger. ...

Det siger vores kunder

"Efter to år vil vi foretage den første sammenlignelige effektmåling og vurdere den faktiske effekt af vores indsats. Allerede nu vurderer indskolingslærerne, som netop har modtaget børn fra børnehaven i august, at de er de mest skoleparate børn, de har oplevet"

Mette Leire Christensen
Pædagogisk leder, Guldborgssund Kommune

I vores implementering har vi fået fælles sprog, begreber og værktøjer for at arbejde med effekten af vores kerneopgave. Effektbaseret styring har i høj grad bidraget til en præcisering af vores arbejde med strategiske mål, kerneopgaven, effekten for borgeren og en systematisk opfølgning på vores prioriterede indsatser

Henrik Vendelbo
Centerchef
Fredensborg Kommune

New Public Leadership er et super godt bud på en styringstænkning og bør derfor være interessant for enhver organisation, der har ambitioner om at udfordre egen styringspraksis til et større fokus på effekten for borgeren som bundlinje

Claus Thykjær
Kommunaldirektør
Greve Kommune

Vi har haft fokus på lederskabet tæt på medarbejderne og den værdi, vi ønsker at skabe i kerneopgaven - vores beboere og pårørende. Vi er blevet skarpere på at holde fokus på effekten og en systematiske opfølgning på, hvordan vores sammenhængende indsats virker ude hos beboerne

Susanne Christensen
Centerleder
Københavns Kommune

New Public Leadership er et skarpt og relevant indlæg i debatten om, hvordan den offentlige sektor skal organiseres fremover. New Public Leadership har sin force, idet den præsenterer en ny vej

Cecilia Lonning-Skovgaard
Borgmester
Københavns Kommune