OPBYGNING OG MODULER

Undervisningen foregår som holdundervisning og strækker sig over to moduler af i alt otte dages varighed. Uddannelsen afsluttes med en certificering i form af en mindre opgave, et produkt og en mundtlig eksamination

MODUL 1: STRATEGI OG EFFEKTSTYRING

Modul 1 giver dig en introduktion til de grundlæggende principper i New Public Leadership, hvor vi stiller skarpt på fremtidens styring og ledelse i den offentlige sektor. I Introduktionen går vi dybere ned i nøglebegreberne i NPL, strategi, styring og ledelse og illustrerer det paradigmeskifte, der er behov for i ledelse og styring i offentlige organisationer.

På Modul 1 udfordrer vi den eksisterende styringspraksis ved at ”vende styringen på hovedet” og fokusere på effekten af kerneopgaven som bundlinje. Vi drøfter behovet for en ny styringstænkning og forståelse af selve formålet med styring og ledelse i offentlige organisationer.

Modul 1 giver forståelse for sammenhængen mellem strategi, budgettet og effekten af indsatsen, som kobles til de politiske målsætninger og beslutningsprocesser.

På Modul 1 får du et konkret strategiværktøj, der binder ideer og praksis sammen i en fælles platform af strategitænkning.

Vi anvender styrings- og procesværktøjer som Strategi 9-modellen og Effektkæden, der vil anvise os vejen fra strategisk analyse og udvikling til mere konkret formulering af effektmål og måleparametre samt, hvordan man måler og følger op på effekten af en indsats.

Modul 1 handler også om fremtidens offentlige lederskab, og hvordan lederrollen og ansvaret udvikles som en afgørende forudsætning for implementeringen af effektbaseret styring. Fremtidens lederskab handler om ansvar for at skabe løsninger, der virker for borgerne.

På Modul 1 sætter vi derfor fokus på ledernes ledelseskraft og handlekraft bag de strategiske og styringsmæssige beslutninger, som forudsætning for at kunne skabe effektfulde resultater. På Modul 1 bringer vi ligeledes medarbejdernes motivation og trivsel i spil og arbejder med, hvordan der er en tæt sammenhæng mellem medarbejdernes motivation og energi på jobbet, og hvordan organisationens ledelse og styring kommer til udtryk i praksis.

MODUL 2: LEDERSKAB OG TVÆRGÅENDE EFFEKTSTYRING

På Modul 2 fokuserer vi på effekt af kerneopgaven i et tværgående borgerperspektiv i din egen organisation. Vi ser på, hvordan ressourcetildelinger og incitamenter enten fremmer eller hæmmer fokus på det, der virker for borgeren. Vi arbejder med, hvordan øget kvalitet i arbejdet med strategi og styring styrker organisationens sammenhængende indsatser til gavn for borgerne.

Modul 2 er et praksisorienteret modul med afsæt i indhold og funktionalitet i din organisations strategier- og styringsdokumenter. Vægten lægges på udvikling og implementering af ny styringspraksis og eksekvering af de sammenhængende indsatser, der stiller skarpt på kontinuerlig opfølgning og evaluering af effekten. Vi arbejder med nye krav til formulering af effektmål, måleparametre og det opfølgningssystem, der skal sikre kontinuerlig læring og ny viden om, hvad der virker for borgerne og samfundet.

Vi diskuterer brugbarhed og sammenhæng i datagenerering, dataanalyse og databearbejdning, som kilde til vurdering af effekten af indsatsen og udvikling af faglig viden blandt medarbejderne. Sammenhæng mellem data, effekt og faglig kvalitet understøtter en stærk styringskultur, der understøtter og motiverer både ledere og medarbejdere i arbejdet med kerneopgaven.

På Modul 2 arbejder vi videre med lederskabet og dets betydning for strategi- og styringsprocesser. Vi stiller skarpt på det faglige lederskab, og hvordan det understøtter en stærk sammenhængende indsats.

Modulerne er af fire dages varighed og er opdelt i korte forløb af to dage for at skabe mulighed for refleksion og fordybelse mellem modulerne.

Du tager modulerne som et sammenhængende forløb.

Modulopbygningen skal sikre en naturlig progression og dybde i uddannelsesforløbet, som skal være med til at understøtte dig i arbejdet med en stærk styringspraksis i din egen organisation.

Mellem Modul 1 og Modul 2 arbejder du selvstændigt med en opgave knyttet an til egen praksis.

På uddannelsen eksperimenterer du med ledelse og effektbaseret styring i egen praksis med fokus på eksekvering og opfølgning på effekten af strategiske indsatser i din organisation.

 

 

 

Ydelser

Vi rådfører ud fra nyeste forskning koblet til talrige års praksiserfaring i offentlige organisationer inden for strategi og effektstyring. Alle ydelser skræddersyes til den enkelte organisations mål og behov

Certificeringsuddannelse

CPL’s certificeringsuddannelse er en nyskabende og visionær lederuddannelse for nuværende og fremtidens ledere og konsulenter i offentlige organisationer. Fokus er styring efter kerneopgaven med effekt for borgerne

Tænketank

CPL's nye tænketank er et kreativt og innovativt rum, hvor eksperter og praktikere i tæt samarbejde udvikler nye ideer, perspektiver og metoder, der indgår i CPL's løbende research og udvikling inden for strategi, styring og ledelse

Læs de seneste nyheder og indlæg

Se alle

13

sep 18

Nye datoer Certificeringsuddannelse i København

Så er der kommet nye datoer for vores forårshold i København 2019: Modul 1 30.-31. januar 2019 28. februar-1. marts

13

aug 18

Certificering i ledelse og effektstyring. Hold til september og oktober. Tilmeldig dig allerede i dag

Vi starter hold til september i København og til november i Horsens. Vi har deadline på tilmelding til uddannelsen d. 20. august (København) og ...

1

jul 18

Vi mangler fælles sprog for ledelse...

I en række af præsentationer af Ledelseskommissionens arbejde havde Forum for Ledelse og styring inviteret til debat om kommissionens anbefalinger. ...

Det siger vores kunder

"Efter to år vil vi foretage den første sammenlignelige effektmåling og vurdere den faktiske effekt af vores indsats. Allerede nu vurderer indskolingslærerne, som netop har modtaget børn fra børnehaven i august, at de er de mest skoleparate børn, de har oplevet"

Mette Leire Christensen
Pædagogisk leder, Guldborgssund Kommune

I vores implementering har vi fået fælles sprog, begreber og værktøjer for at arbejde med effekten af vores kerneopgave. Effektbaseret styring har i høj grad bidraget til en præcisering af vores arbejde med strategiske mål, kerneopgaven, effekten for borgeren og en systematisk opfølgning på vores prioriterede indsatser

Henrik Vendelbo
Centerchef
Fredensborg Kommune

New Public Leadership er et super godt bud på en styringstænkning og bør derfor være interessant for enhver organisation, der har ambitioner om at udfordre egen styringspraksis til et større fokus på effekten for borgeren som bundlinje

Claus Thykjær
Kommunaldirektør
Greve Kommune

Vi har haft fokus på lederskabet tæt på medarbejderne og den værdi, vi ønsker at skabe i kerneopgaven - vores beboere og pårørende. Vi er blevet skarpere på at holde fokus på effekten og en systematiske opfølgning på, hvordan vores sammenhængende indsats virker ude hos beboerne

Susanne Christensen
Centerleder
Københavns Kommune

New Public Leadership er et skarpt og relevant indlæg i debatten om, hvordan den offentlige sektor skal organiseres fremover. New Public Leadership har sin force, idet den præsenterer en ny vej

Cecilia Lonning-Skovgaard
Borgmester
Københavns Kommune