Vi mangler fælles sprog for ledelse…

I en række af præsentationer af Ledelseskommissionens arbejde havde Forum for Ledelse og styring inviteret til debat om kommissionens anbefalinger. Tre repræsentanter fra centrale poster, der alle arbejder med ledelse, var sat i stævne. Den ene var Marianne Thyring, medlem af Ledelseskommissionen, Hann Foss Hansen, Forsker på Institut for Statskundskab og Anne Tolstrup Jensen, Leder af Kultur og Bibliotek i Gentofte Kommune.

Marianne Thyring indledte med at redegør for forudsætningerne for Ledelseskommissionens arbejde. Særligt fire temaer har været centrale:

  1. Offentlig ledelse er en særlig disciplin
  2. Offentlig ledelse skal skabe værdig for borgerne
  3. Øget økonomisk ansvarlig giver plads til at dreje på styringshåndtaget
  4. Ledelse GØR en forskel

Ledelse skal have en central plads

Marianne var særligt optaget af pkt. 3; “Vi har styret i mange år. Tiden er inden til, at ledelse får en central plads”. Budskabet var klart og sat op imod, at det offentlige er præget af et kortsigtet økonomisk regime. “Det er vigtigt, at systemet fremover tager højde for en langt større økonomisk ansvarlig, som giver plads til, at ledelse kan folde sig ud og ikke lade sig begrænse af et stramt økonomisyn med snævert ledelsesrum og trænge ledelsesvilkår”. Marianne pointerede, at der ikke er taget stilling til det vilkår. “Spørgsmålet er, hvordan vi fremover vil forholde os til det vilkår. “Vi skal have ledelseslyst og ledelsesglæde ind i, men hvordan skaber vi det?”, spurgte Marianne.

Stærk lederidentitet

Hanne Foss Hansen var ikke uenig, men hendes fokus gik i langt højere grad på de mange udfordringer, som blokerer for at kunne udføre Ledelseskommissionens anbefalinger. “Hvordan bedriver man visionsledelse?”, spurgte hun i sit indlæg. En stærk lederidentitet er vigtigt for at lykkes, var Hannes klare budskab. Men fører visionsledelse til at skabe effekt, spørger vi? Anna Tolstrup Jensen havde et bud.

Det handler om dialog

Visionsledelse er godt, mente Anna. Lederne skal vise retning og vejen dertil, MEN “vi kommer til kort, når vi skal måle”, var hendes klare budskab. “Det er ikke kun en sag for den enkelte leder, men for hele styrings- og ledelseskæden”, pointerede hun. Og så handler det om dialog mellem politikere og embedsfolk. “Når noget går galt, hvad så? Løsninger er ikke nye lov, men dialog”, fastslog hun.

Borgerne er de bedste koordinatorer!

Men det er ikke nok med det. “Større ledelsesrum er godt, og dialogen er nødvendig, men vi mangler et fælles sprog for ledelse. Hvis det skete omkring meteorologi, faldt flyene ned fra himlen!” Ordene var skarpe og kom fra Marianne, som til daglig er direktør på Danmarks Meteorologiske Institut. “Ledelseskommissionens anbefalinger er skrevet ind i den politiske kontekst – der er ikke helt ærlighed om virkeligheden”, fortsætter hun.

På det afsluttende spørgsmål om, hvad det nye er i Ledelseskommissionens anbefalinger, svarer hun; “vi skal tage borgernes fokus. Det er os, der skal koordinere. Borgerne skal have ét telefonnummer, som de kan ringe til, når de skal have hjælpe til 11 forskellige ting. Lige nu mener vi, at borgerne er de bedste koordinatorer – det perspektiv skal vendes om. For at det kan ske, skal politikerne betragte sig som en del af den offentlige sektor!”, slutter Marianne 

 

 

 

Ydelser

Vi rådfører ud fra nyeste forskning koblet til talrige års praksiserfaring i offentlige organisationer inden for strategi og effektstyring. Alle ydelser skræddersyes til den enkelte organisations mål og behov

Certificeringsuddannelse

CPL’s certificeringsuddannelse er en nyskabende og visionær lederuddannelse for nuværende og fremtidens ledere og konsulenter i offentlige organisationer. Fokus er styring efter kerneopgaven med effekt for borgerne

Tænketank

CPL's nye tænketank er et kreativt og innovativt rum, hvor eksperter og praktikere i tæt samarbejde udvikler nye ideer, perspektiver og metoder, der indgår i CPL's løbende research og udvikling inden for strategi, styring og ledelse

Læs de seneste nyheder og indlæg

Se alle

13

sep 18

Nye datoer Certificeringsuddannelse i København

Så er der kommet nye datoer for vores forårshold i København 2019: Modul 1 30.-31. januar 2019 28. februar-1. marts

13

aug 18

Certificering i ledelse og effektstyring. Hold til september og oktober. Tilmeldig dig allerede i dag

Vi starter hold til september i København og til november i Horsens. Vi har deadline på tilmelding til uddannelsen d. 20. august (København) og ...

1

jul 18

Vi mangler fælles sprog for ledelse...

I en række af præsentationer af Ledelseskommissionens arbejde havde Forum for Ledelse og styring inviteret til debat om kommissionens anbefalinger. ...

Det siger vores kunder

"Efter to år vil vi foretage den første sammenlignelige effektmåling og vurdere den faktiske effekt af vores indsats. Allerede nu vurderer indskolingslærerne, som netop har modtaget børn fra børnehaven i august, at de er de mest skoleparate børn, de har oplevet"

Mette Leire Christensen
Pædagogisk leder, Guldborgssund Kommune

I vores implementering har vi fået fælles sprog, begreber og værktøjer for at arbejde med effekten af vores kerneopgave. Effektbaseret styring har i høj grad bidraget til en præcisering af vores arbejde med strategiske mål, kerneopgaven, effekten for borgeren og en systematisk opfølgning på vores prioriterede indsatser

Henrik Vendelbo
Centerchef
Fredensborg Kommune

New Public Leadership er et super godt bud på en styringstænkning og bør derfor være interessant for enhver organisation, der har ambitioner om at udfordre egen styringspraksis til et større fokus på effekten for borgeren som bundlinje

Claus Thykjær
Kommunaldirektør
Greve Kommune

Vi har haft fokus på lederskabet tæt på medarbejderne og den værdi, vi ønsker at skabe i kerneopgaven - vores beboere og pårørende. Vi er blevet skarpere på at holde fokus på effekten og en systematiske opfølgning på, hvordan vores sammenhængende indsats virker ude hos beboerne

Susanne Christensen
Centerleder
Københavns Kommune

New Public Leadership er et skarpt og relevant indlæg i debatten om, hvordan den offentlige sektor skal organiseres fremover. New Public Leadership har sin force, idet den præsenterer en ny vej

Cecilia Lonning-Skovgaard
Borgmester
Københavns Kommune