Metode og værktøj

Vi underviser ud fra en New Public Leadership-tilgang. Vi anvender Strategi 9-modellen og Effektkæden som styrings- og procesværktøjer

New Public Leadership og vores procesværktøjer er inspireret af en forandringsteoretisk tilgang, som er baseret på solid forskning i Center for Theory og Change and Actknowledge i New York City.

New Public Leadership er ligeledes baseret på flere års research og analyse af styringspraksis i 30 danske offentlige organisationer samt udvikling og implementering af en ny styringspraksis i flere sjællandske kommuner.

STRATEGI 9-MODELLEN & EFFEKTKÆDEN

Strategi 9-modellen og Effektkæden er de styrings- og procesværktøjer, som er grundværktøjerne i New Public Leadership. De to værktøjer understøtter vejen fra strategisk analyse til en konkret formulering af effektmål og måleparametre samt, hvordan man som organisation måler og følger op på effekten af en indsats.

Strategi 9-modellen
Strategi 9-modellen består af 9 trin, som har en bestemt rækkefølge. Strategi 9-modellen fokuserer på konkret strategisk analyse og målsætninger til en vurdering af en organisations strategiske performance og frem til beslutninger om fremtidige strategiske prioriteringer. Efterhånden som man bliver klogere gennem drøftelser og refleksioner på hvert trin, kan man bevæge sig frem og tilbage mellem trinene.

 

Effektkæden
Effektkæden indeholder 5 led og er bygget op omkring den logiske models årsags- og virkningssammenhænge, hvor hvert led i kæden er en forudsætning for det næste. Effektkæden er dynamisk i sin opbygning, da leddenes fokus skifter mellem et borgerrettet fokus og et organisatorisk fokus. Effektkædens enkle systematik og vekselvirkning mellem, hvad borgerne skal have ud af det, og hvordan organisationen kan levere dette, giver mulighed for et hurtigt overblik over processer, solid indsigt i den faglige kvalitet og fastholder et fælles fokus på effekten.

HINANDENS FORUDSÆTNINGER

De to styrings- og procesværktøjer er hinandens forudsætning. De binder ideer og praksis sammen i en fælles platform af strategi- og styringstænkning, og de sætter fokus på ledernes handle- og ledelseskraft bag de strategiske beslutninger som en afgørende forudsætning for, at strategien og organisationens styringspraksis omsættes til effektbaserede mål og resultater.

Læs mere

Ydelser

Vi rådfører ud fra nyeste forskning koblet til talrige års praksiserfaring i offentlige organisationer inden for strategi og effektstyring. Alle ydelser skræddersyes til den enkelte organisations mål og behov

Certificeringsuddannelse

CPL’s certificeringsuddannelse er en nyskabende og visionær lederuddannelse for nuværende og fremtidens ledere og konsulenter i offentlige organisationer. Fokus er styring efter kerneopgaven med effekt for borgerne

Tænketank

CPL's nye tænketank er et kreativt og innovativt rum, hvor eksperter og praktikere i tæt samarbejde udvikler nye ideer, perspektiver og metoder, der indgår i CPL's løbende research og udvikling inden for strategi, styring og ledelse

Læs de seneste nyheder og indlæg

Se alle

13

sep 18

Nye datoer Certificeringsuddannelse i København

Så er der kommet nye datoer for vores forårshold i København 2019: Modul 1 30.-31. januar 2019 28. februar-1. marts

13

aug 18

Certificering i ledelse og effektstyring. Hold til september og oktober. Tilmeldig dig allerede i dag

Vi starter hold til september i København og til november i Horsens. Vi har deadline på tilmelding til uddannelsen d. 20. august (København) og ...

1

jul 18

Vi mangler fælles sprog for ledelse...

I en række af præsentationer af Ledelseskommissionens arbejde havde Forum for Ledelse og styring inviteret til debat om kommissionens anbefalinger. ...

Det siger vores kunder

"Efter to år vil vi foretage den første sammenlignelige effektmåling og vurdere den faktiske effekt af vores indsats. Allerede nu vurderer indskolingslærerne, som netop har modtaget børn fra børnehaven i august, at de er de mest skoleparate børn, de har oplevet"

Mette Leire Christensen
Pædagogisk leder, Guldborgssund Kommune

I vores implementering har vi fået fælles sprog, begreber og værktøjer for at arbejde med effekten af vores kerneopgave. Effektbaseret styring har i høj grad bidraget til en præcisering af vores arbejde med strategiske mål, kerneopgaven, effekten for borgeren og en systematisk opfølgning på vores prioriterede indsatser

Henrik Vendelbo
Centerchef
Fredensborg Kommune

New Public Leadership er et super godt bud på en styringstænkning og bør derfor være interessant for enhver organisation, der har ambitioner om at udfordre egen styringspraksis til et større fokus på effekten for borgeren som bundlinje

Claus Thykjær
Kommunaldirektør
Greve Kommune

Vi har haft fokus på lederskabet tæt på medarbejderne og den værdi, vi ønsker at skabe i kerneopgaven - vores beboere og pårørende. Vi er blevet skarpere på at holde fokus på effekten og en systematiske opfølgning på, hvordan vores sammenhængende indsats virker ude hos beboerne

Susanne Christensen
Centerleder
Københavns Kommune

New Public Leadership er et skarpt og relevant indlæg i debatten om, hvordan den offentlige sektor skal organiseres fremover. New Public Leadership har sin force, idet den præsenterer en ny vej

Cecilia Lonning-Skovgaard
Borgmester
Københavns Kommune