Omlægning af styringspraksis fra A-Å…

Fra 2012-2015 samarbejdede CPL med Guldborgsund Kommune om en transformation af styringspraksis og ledelseskultur i kommunen. CPL var en del af et større styringseftersyn i organisationen, der dannede baggrund for de efterfølgende års vidensudvikling

I perioden, hvor Guldborgsund arbejde med et gennemgribende styringseftersyn, bidrog CPL til udvikling af Guldborgsund-modellen, en styringsmodel, der omlagde måden at facilitere politikudvikling på i organisationen.

Dette betød  bla. nye måder at få fagligheden i spil på i de politiske processer uden, at politikerne skulle “gå uden om systemet” og ledelseskæden og få viden direkte af medarbejderne om udfordringerne ude i virkeligheden.

Læs mere

Omlægning til en ny effektbaseret styringsmodel krævede en omlægning af den grundlæggende styringsforståelse og tænkning. Tidligere havde der været meget fokus på organisatoriske mål om fx lavere sygefravær eller produktion af nye politikker og strategier for organisationen. Fokus skiftede til effekten for borgerne som den primære bundlinje og en styringsforståelse, der var indrettet derefter.

Systemet blev så at sige vendt på hovedet,og der blev udarbejdet nye målsætninger og styringsværktøjer baseret på nye principper – principper, der tog udgangspunkt i behovet ude i virkeligheden mere end blindt at følge lærebøgerne.

Der blev indført en ny måde at arbejde med strategi på baseret på Strategi 9-modellen, der strukturer processer med bl.a. strategisk analyse, strategiske målsætninger, prioriteringer, ambitioner og fokus. Strategi 9-modellen danner grundlaget og det fælles sprog omkring strategi for alle ledere og konsulenter i organisationen. Der blev ligeledes udviklet Effektkæden, der systematiserer arbejdet med selve den strategiske indsats, så det primære fokus begynder med effekten for borgerne med dertilhørende måleparametre, milepæle, opfølgningssystemer samt dataanvendelse.

For at sikre en stærk forankring af den nye styringstænkning gjorde vi flere sammenhængende tiltag. Der blev gennemført kompetenceudvikling for politikerne i byrådet, chefgruppen samt alle ledere, konsulenter samt HU i den fælles styringstænkning. Alle fik et fælles sprog, værktøjer og træning i strategi, styring og ledelse gennem 2 modulers kompetenceudvikling over i alt 12-14 dage pr. person.

Og lige så vigtigt blev der etableret en intern styringsenhed i organisationen, hvor al vidensudvikling blev forankret. Det var i samarbejde med Styringsenheden, at vi testede, eksperimenterede og udviklede ny viden for at sikre et reelt paradigmeskifte.

Effekten for Guldborgsund

Guldborgsund Kommune bliver aldrig den samme igen, de nye landvindinger er kommet for at blive. Effekten af transformationen er bl.a. følgende:

  • At politikudvikling i byrådet har større ejerskab, og byrådet har skiftet fra en kortsigtet besparelsesdagsorden til en langsigtet investeringsdagsorden – et nyt politisk lederskab
  • Politikerne har besluttet en styringsblomst med en sammenhængende kerneopgave og politiske målsætninger
  • Systemet i form af styringsværktøjer, processer og tænkning understøtter et fokus på effekten for borgerne, og der er større åbenhed og tillid på tværs af centrene om den fælles opgave
  • Chefgruppen har mere kvalificerede og helhedsorienterede strategiske drøftelser
  • Lederne faciliterer bedre faglige refleksioner med de fagprofessionelle om effektmål, måleparametre, opfølgning og systematisk brug af data

Ydelser

Vi rådfører ud fra nyeste forskning koblet til talrige års praksiserfaring i offentlige organisationer inden for strategi og effektstyring. Alle ydelser skræddersyes til den enkelte organisations mål og behov

Certificeringsuddannelse

CPL’s certificeringsuddannelse er en nyskabende og visionær lederuddannelse for nuværende og fremtidens ledere og konsulenter i offentlige organisationer. Fokus er styring efter kerneopgaven med effekt for borgerne

Tænketank

CPL's nye tænketank er et kreativt og innovativt rum, hvor eksperter og praktikere i tæt samarbejde udvikler nye ideer, perspektiver og metoder, der indgår i CPL's løbende research og udvikling inden for strategi, styring og ledelse

Læs de seneste nyheder og indlæg

Se alle

13

sep 18

Nye datoer Certificeringsuddannelse i København

Så er der kommet nye datoer for vores forårshold i København 2019: Modul 1 30.-31. januar 2019 28. februar-1. marts

13

aug 18

Certificering i ledelse og effektstyring. Hold til september og oktober. Tilmeldig dig allerede i dag

Vi starter hold til september i København og til november i Horsens. Vi har deadline på tilmelding til uddannelsen d. 20. august (København) og ...

1

jul 18

Vi mangler fælles sprog for ledelse...

I en række af præsentationer af Ledelseskommissionens arbejde havde Forum for Ledelse og styring inviteret til debat om kommissionens anbefalinger. ...

Det siger vores kunder

"Efter to år vil vi foretage den første sammenlignelige effektmåling og vurdere den faktiske effekt af vores indsats. Allerede nu vurderer indskolingslærerne, som netop har modtaget børn fra børnehaven i august, at de er de mest skoleparate børn, de har oplevet"

Mette Leire Christensen
Pædagogisk leder, Guldborgssund Kommune

I vores implementering har vi fået fælles sprog, begreber og værktøjer for at arbejde med effekten af vores kerneopgave. Effektbaseret styring har i høj grad bidraget til en præcisering af vores arbejde med strategiske mål, kerneopgaven, effekten for borgeren og en systematisk opfølgning på vores prioriterede indsatser

Henrik Vendelbo
Centerchef
Fredensborg Kommune

New Public Leadership er et super godt bud på en styringstænkning og bør derfor være interessant for enhver organisation, der har ambitioner om at udfordre egen styringspraksis til et større fokus på effekten for borgeren som bundlinje

Claus Thykjær
Kommunaldirektør
Greve Kommune

Vi har haft fokus på lederskabet tæt på medarbejderne og den værdi, vi ønsker at skabe i kerneopgaven - vores beboere og pårørende. Vi er blevet skarpere på at holde fokus på effekten og en systematiske opfølgning på, hvordan vores sammenhængende indsats virker ude hos beboerne

Susanne Christensen
Centerleder
Københavns Kommune

New Public Leadership er et skarpt og relevant indlæg i debatten om, hvordan den offentlige sektor skal organiseres fremover. New Public Leadership har sin force, idet den præsenterer en ny vej

Cecilia Lonning-Skovgaard
Borgmester
Københavns Kommune