Greve skifter gear…

Greve Kommune begyndte i 2016 en rejse mod en ny styreform, der skulle styrke tværgående strategisk ledelse og fokus på effekt i kerneopgaven

CPL’s samarbejde med Greve Kommune indbefattede grundig analyse af den eksisterende styringspraksis, herunder kvalitet i styringsværktøjer, incitamentstrukturer i styringen, ledelseskultur samt den tværgående styring mellem centrene.

På baggrund af analysen blev der igangsat et program, der tog udgangspunkt i New Public Leadership- tænkningen og de tre nøglebegreber strategi, styring og ledelse. Programmet indeholdt en proces for chefgruppen om læring af analysens væsentligste temaer; styringstænkning, styringsprincipper, fælles og tværgående strategi for chefgruppen samt et fælles sprog og værktøjer for effektbaseret ledelse og styring.

Programmet indeholdt desuden kompetenceudvikling af alle ledere og konsulenter i NPL grundtænkningen og de vigtigste værktøjer. Samt et særligt forløb for arbejdsgruppen af ledelsesunderstøttende konsulenter, der skulle understøtte chefgruppens fremdrift i arbejdet.

Udbyttet for Greve Kommune er, at de har fået igangsat grundlæggende drøftelser om styring og ledelse i organisationen og har trimmet den fælles styringsforståelse, så de er klar til at møde det nye byråd i 2018. Her vil de være bedre klædt på til aktivt at facilitere politiske processer og omsætte de politiske mål til sammenhængende indsatser, der virker for borgerne.

Ydelser

Vi rådfører ud fra nyeste forskning koblet til talrige års praksiserfaring i offentlige organisationer inden for strategi og effektstyring. Alle ydelser skræddersyes til den enkelte organisations mål og behov

Certificeringsuddannelse

CPL’s certificeringsuddannelse er en nyskabende og visionær lederuddannelse for nuværende og fremtidens ledere og konsulenter i offentlige organisationer. Fokus er styring efter kerneopgaven med effekt for borgerne

Tænketank

CPL's nye tænketank er et kreativt og innovativt rum, hvor eksperter og praktikere i tæt samarbejde udvikler nye ideer, perspektiver og metoder, der indgår i CPL's løbende research og udvikling inden for strategi, styring og ledelse

Læs de seneste nyheder og indlæg

Se alle

13

sep 18

Nye datoer Certificeringsuddannelse i København

Så er der kommet nye datoer for vores forårshold i København 2019: Modul 1 30.-31. januar 2019 28. februar-1. marts

13

aug 18

Certificering i ledelse og effektstyring. Hold til september og oktober. Tilmeldig dig allerede i dag

Vi starter hold til september i København og til november i Horsens. Vi har deadline på tilmelding til uddannelsen d. 20. august (København) og ...

1

jul 18

Vi mangler fælles sprog for ledelse...

I en række af præsentationer af Ledelseskommissionens arbejde havde Forum for Ledelse og styring inviteret til debat om kommissionens anbefalinger. ...

Det siger vores kunder

"Efter to år vil vi foretage den første sammenlignelige effektmåling og vurdere den faktiske effekt af vores indsats. Allerede nu vurderer indskolingslærerne, som netop har modtaget børn fra børnehaven i august, at de er de mest skoleparate børn, de har oplevet"

Mette Leire Christensen
Pædagogisk leder, Guldborgssund Kommune

I vores implementering har vi fået fælles sprog, begreber og værktøjer for at arbejde med effekten af vores kerneopgave. Effektbaseret styring har i høj grad bidraget til en præcisering af vores arbejde med strategiske mål, kerneopgaven, effekten for borgeren og en systematisk opfølgning på vores prioriterede indsatser

Henrik Vendelbo
Centerchef
Fredensborg Kommune

New Public Leadership er et super godt bud på en styringstænkning og bør derfor være interessant for enhver organisation, der har ambitioner om at udfordre egen styringspraksis til et større fokus på effekten for borgeren som bundlinje

Claus Thykjær
Kommunaldirektør
Greve Kommune

Vi har haft fokus på lederskabet tæt på medarbejderne og den værdi, vi ønsker at skabe i kerneopgaven - vores beboere og pårørende. Vi er blevet skarpere på at holde fokus på effekten og en systematiske opfølgning på, hvordan vores sammenhængende indsats virker ude hos beboerne

Susanne Christensen
Centerleder
Københavns Kommune

New Public Leadership er et skarpt og relevant indlæg i debatten om, hvordan den offentlige sektor skal organiseres fremover. New Public Leadership har sin force, idet den præsenterer en ny vej

Cecilia Lonning-Skovgaard
Borgmester
Københavns Kommune