20

april 18

Evidensbaseret praksis i velfærdsprofessionerne

Hvor befriende at komme til dette oplæg på Københavns Professionshøjskole om evidensbaseret praksis. Med Leif Tøfting Kongsgaard og Morten Hulvej Rod som forfattere til bogen "Bedre begrundet praksis" rejste de to forskere spørgsmålet om, hvordan og i hvilket omfang fagprofessionelle......


16

april 18

Kursus i New Public Leadership – Køge Handelsskole

Nyt kursus i ledelse og effektbaseret styring med afsæt i New Public Leadership og sammenhængen mellem strategi, styring og ledelse. CPL har researchet og samarbejdet med 30 offentlige organisationer om udvikling af ny viden om ledelse og styringspraksis, hvor styringsligningen vendes......


5

april 18

Gæsteforelæser på Diplom i Ledelse og organisation

Regnen silede tæt ned på turen fra København over Fyn og videre til Århus. Eftermiddagen kom os vejrmæssigt tungt i møde. Som vi netop var fremme, brød solen frem. Som fod i hose passede det til den nysgerrighed, vi havde......


14

marts 18

Møde med Allan Søgaard

I denne uge mødtes direktør Martin Lundkvist med formand for Ledelseskommissionen Allan Søgaard. Mødet var som udløber af KIOL-konferencen på Odeon I Odense, hvor over 50 offentlige ledere var samlet for at drøfte Ledelseskommissionens foreløbige anbefalinger for fremtidens offentlige velfærdsledelse.......


7

marts 18

KIOL-konference: Tæt på praksis – et begreb som skal re-defineres

Der er for lidt fokus på praksis, der har med effekten for borgerne, hverdagen og uddannelserne at gøre. De eksisterende lederuddannelser skal tænkes i et nyt perspektiv. Ellers når vi aldrig Ledelseskommissionens mål om at skabe en ny offentlig sektor......