Evidensbaseret praksis i velfærdsprofessionerne

Hvor befriende at komme til dette oplæg på Københavns Professionshøjskole om evidensbaseret praksis. Med Leif Tøfting Kongsgaard og Morten Hulvej Rod som forfattere til bogen “Bedre begrundet praksis” rejste de to forskere spørgsmålet om, hvordan og i hvilket omfang fagprofessionelle kan evaluere egen praksis. Hvis NPM er kommet til kort, og evidensbølgen er på retur, hvad kommer så nu?

Spørgsmålene er nærliggende. Evidens er noget, som man kan lukke afdelinger på. Det er blevet et krav mange steder, at der skal være evidens for… Evidens kan man brande sig på. Evidens er blevet en vare. Men hvad med dømmekraftens karakter, når socialrådgivere, lærere, beskæftigelseskonsulenter, pædagoger og sundhedspersonale m.fl. skal bedømme og forbedre sig og hinandens arbejde i en lokalt forankret praksis?

Svaret var tydeligt!: Evidens er godt, men det er ikke det endegyldige svar. I organisationer er det vigtigt at danne grundlag for systematisk forbedringsarbejde med afsæt i lokale forhold. Det er vigtigt at stille krav til ledere, medarbejdere – ja hele organisationen om at forholde sig nysgerrigt, kritisk og refleksivt til egen praksis.

Bedre begrundet praksis ligger i feltet mellem Faldgruppe 1, hvor tavs viden, professioner, der ved bedst, relationer og de individuelle synsninger og Faldgruppe 2, hvor evidens, koncepter, manualer og generaliseringer er herskende.

Faglig begrundet praksis handler derfor om faglige vurderinger, hvor dialogen omkring evalueringer tager strategisk afsæt i en systematisk tænkning og et fælles sprog hos de fagprofessionelle og ikke blot om, hvad videnskaben dikterer. Hvor tit har vi ikke hørt, at “der er evidens for, derfor gør vi…” uden stillingtagen til, om det nu også vil virke i den lokale kontekst. Hvad der virker et sted, virker måske ikke et andet sted. Men vi kan tale om sandsynligheder! Hvis vi gør sådan, er der mulighed for at øge sandsynligheden for, at….

Leif Tøfting Kongsgaard og Morten Hulvej Rod præsenterede flere gode modeller, greb og metoder, som fint kan anvendes ude i praksis. Debatten var livlig, ligesom der var et stort tilsagn om vigtigheden og gyldigheden af den faglige lokale vurdering som rettesnor for en faglig begrundet praksis.

 

 

Ydelser

Vi rådfører ud fra nyeste forskning koblet til talrige års praksiserfaring i offentlige organisationer inden for strategi og effektstyring. Alle ydelser skræddersyes til den enkelte organisations mål og behov

Certificeringsuddannelse

CPL’s certificeringsuddannelse er en nyskabende og visionær lederuddannelse for nuværende og fremtidens ledere og konsulenter i offentlige organisationer. Fokus er styring efter kerneopgaven med effekt for borgerne

Tænketank

CPL's nye tænketank er et kreativt og innovativt rum, hvor eksperter og praktikere i tæt samarbejde udvikler nye ideer, perspektiver og metoder, der indgår i CPL's løbende research og udvikling inden for strategi, styring og ledelse

Læs de seneste nyheder og indlæg

Se alle

13

sep 18

Nye datoer Certificeringsuddannelse i København

Så er der kommet nye datoer for vores forårshold i København 2019: Modul 1 30.-31. januar 2019 28. februar-1. marts

13

aug 18

Certificering i ledelse og effektstyring. Hold til september og oktober. Tilmeldig dig allerede i dag

Vi starter hold til september i København og til november i Horsens. Vi har deadline på tilmelding til uddannelsen d. 20. august (København) og ...

1

jul 18

Vi mangler fælles sprog for ledelse...

I en række af præsentationer af Ledelseskommissionens arbejde havde Forum for Ledelse og styring inviteret til debat om kommissionens anbefalinger. ...

Det siger vores kunder

"Efter to år vil vi foretage den første sammenlignelige effektmåling og vurdere den faktiske effekt af vores indsats. Allerede nu vurderer indskolingslærerne, som netop har modtaget børn fra børnehaven i august, at de er de mest skoleparate børn, de har oplevet"

Mette Leire Christensen
Pædagogisk leder, Guldborgssund Kommune

I vores implementering har vi fået fælles sprog, begreber og værktøjer for at arbejde med effekten af vores kerneopgave. Effektbaseret styring har i høj grad bidraget til en præcisering af vores arbejde med strategiske mål, kerneopgaven, effekten for borgeren og en systematisk opfølgning på vores prioriterede indsatser

Henrik Vendelbo
Centerchef
Fredensborg Kommune

New Public Leadership er et super godt bud på en styringstænkning og bør derfor være interessant for enhver organisation, der har ambitioner om at udfordre egen styringspraksis til et større fokus på effekten for borgeren som bundlinje

Claus Thykjær
Kommunaldirektør
Greve Kommune

Vi har haft fokus på lederskabet tæt på medarbejderne og den værdi, vi ønsker at skabe i kerneopgaven - vores beboere og pårørende. Vi er blevet skarpere på at holde fokus på effekten og en systematiske opfølgning på, hvordan vores sammenhængende indsats virker ude hos beboerne

Susanne Christensen
Centerleder
Københavns Kommune

New Public Leadership er et skarpt og relevant indlæg i debatten om, hvordan den offentlige sektor skal organiseres fremover. New Public Leadership har sin force, idet den præsenterer en ny vej

Cecilia Lonning-Skovgaard
Borgmester
Københavns Kommune