Ny certificeringsuddannelse i ledelse og effektstyring – nu også i Jylland

 • Hvordan arbejder jeg med effekt?
 • Hvordan opstiller jeg de rigtige måleparametre?
 • Hvordan følger jeg op og sikrer mig, at jeg får skabt den rigtige effekt for borgerne?

Stiller du dig selv disse spørgsmål som leder? Så er denne uddannelse den helt rigtige for dig…

CPL udbyder ny certificeringsuddannelse i effektbaseret ledelse og styring. Fokus er styring efter kerneopgaven med effekt for borgeren. Holdstart er d. 26. og 27. september i København og d. 8. og 9. november i Horsens.

Certificeringsuddannelsen tager afsæt i styringstænkningen New Public Leadership og den nyeste viden inden for styring og ledelsen i den offentlige sektor. Den klæder dig på som leder til at kunne skabe løsninger, der virker for borgerne.

Du lærer, at 

 • arbejde strategisk og systematisk med effekt via konkrete værktøjer som Strategi 9 og Effektkæden
 • opstille de rigtige måleparametre og følge op for at opnå den effekt, du ønsker for din organisation
 • optimere den ledelsesmæssige handlekraft i organisationen
 • skabe motivation og øget refleksion hos dine medarbejdere som resultat af større effekt
 • planlægge og eksekvere processen

På denne certificeringsuddannelse deltager du i klassisk undervisning, men du har også mulighed for at blive en del af CPL’s Tænketank for ledelse og styring i den offentlige sektor. Uddannelsen er en praktisk uddannelse, hvor du fordyber dig i egne faglige praksisnære problemstillinger koblet op på New Public Leadership-tænkningen teoretiske afsæt.

Certificeringsuddannelsen er bygget op over undervisning, fagprofessionelle oplæg, dialog og refleksion og afsluttes med en certificering i form af en skriftlig opgave, et produkt og en mundtlig eksamination.

Vi leverer stærk vidensbaseret undervisning baseret på flere års research og analyse af styringspraksis i 30 offentlige organisationer samt udvikling og implementering af en ny styringspraksis i flere sjællandske kommuner.

 HOLDSTART OG TILMELDING

 • Holdstart d. 26.-27. september 2018 i København
 • Tilmeldingsfrist d.  20. august 2018
 • Holdstart d. 8.-9. november 2018 i Horsens
 • Tilmeldingsfrist d. 24. september 2018
 • Kampagne: 30% rabat ved tilmelding inden d. 1. august 2018
 • Læs mere på vores hjemmeside “Certificeringsuddannelse i Ledelse og effektstyring”

STED

Ledernes Kompetencecenter

Prags Boulevard 45, 2300 København S

Tlf. 32 83 36 10

 

FÆNGSLET

Fussingsvej 8, 7600 Horsens

Tlf. 76 10 00 11

Ydelser

Vi rådfører ud fra nyeste forskning koblet til talrige års praksiserfaring i offentlige organisationer inden for strategi og effektstyring. Alle ydelser skræddersyes til den enkelte organisations mål og behov

Certificeringsuddannelse

CPL’s certificeringsuddannelse er en nyskabende og visionær lederuddannelse for nuværende og fremtidens ledere og konsulenter i offentlige organisationer. Fokus er styring efter kerneopgaven med effekt for borgerne

Tænketank

CPL's nye tænketank er et kreativt og innovativt rum, hvor eksperter og praktikere i tæt samarbejde udvikler nye ideer, perspektiver og metoder, der indgår i CPL's løbende research og udvikling inden for strategi, styring og ledelse

Læs de seneste nyheder og indlæg

Se alle

13

sep 18

Nye datoer Certificeringsuddannelse i København

Så er der kommet nye datoer for vores forårshold i København 2019: Modul 1 30.-31. januar 2019 28. februar-1. marts

13

aug 18

Certificering i ledelse og effektstyring. Hold til september og oktober. Tilmeldig dig allerede i dag

Vi starter hold til september i København og til november i Horsens. Vi har deadline på tilmelding til uddannelsen d. 20. august (København) og ...

1

jul 18

Vi mangler fælles sprog for ledelse...

I en række af præsentationer af Ledelseskommissionens arbejde havde Forum for Ledelse og styring inviteret til debat om kommissionens anbefalinger. ...

Det siger vores kunder

"Efter to år vil vi foretage den første sammenlignelige effektmåling og vurdere den faktiske effekt af vores indsats. Allerede nu vurderer indskolingslærerne, som netop har modtaget børn fra børnehaven i august, at de er de mest skoleparate børn, de har oplevet"

Mette Leire Christensen
Pædagogisk leder, Guldborgssund Kommune

I vores implementering har vi fået fælles sprog, begreber og værktøjer for at arbejde med effekten af vores kerneopgave. Effektbaseret styring har i høj grad bidraget til en præcisering af vores arbejde med strategiske mål, kerneopgaven, effekten for borgeren og en systematisk opfølgning på vores prioriterede indsatser

Henrik Vendelbo
Centerchef
Fredensborg Kommune

New Public Leadership er et super godt bud på en styringstænkning og bør derfor være interessant for enhver organisation, der har ambitioner om at udfordre egen styringspraksis til et større fokus på effekten for borgeren som bundlinje

Claus Thykjær
Kommunaldirektør
Greve Kommune

Vi har haft fokus på lederskabet tæt på medarbejderne og den værdi, vi ønsker at skabe i kerneopgaven - vores beboere og pårørende. Vi er blevet skarpere på at holde fokus på effekten og en systematiske opfølgning på, hvordan vores sammenhængende indsats virker ude hos beboerne

Susanne Christensen
Centerleder
Københavns Kommune

New Public Leadership er et skarpt og relevant indlæg i debatten om, hvordan den offentlige sektor skal organiseres fremover. New Public Leadership har sin force, idet den præsenterer en ny vej

Cecilia Lonning-Skovgaard
Borgmester
Københavns Kommune