KIOL-konference: Tæt på praksis – et begreb som skal re-defineres

Der er for lidt fokus på praksis, der har med effekten for borgerne, hverdagen og uddannelserne at gøre. De eksisterende lederuddannelser skal tænkes i et nyt perspektiv. Ellers når vi aldrig Ledelseskommissionens mål om at skabe en ny offentlig sektor med fokus på effekt, en tydelig retning og et skarpt lederskab

Energien var i top, da over 50 ledere af nuværende og tidligere KIOL-deltagere fra den offentlige sektor mødtes i Odense til en workshop med Ledelseskommissionen. Det var en dag med oplæg, paneldiskussion og mindre workshops med blandt andet formand Allan Søgaard, Claus Juhl, formand fra Regeringens Sammenhængsreform og Eva Zeuthen, medlem af Ledelseskommissionen.

Dagens program var at drøfte anbefalinger for fremtidens offentlige velfærdsledelse og er én ud af flere arrangementer i Ledelseskommissionens roadshow rundt i landet. Fokus er konkrete initiativer og opstilling af mål, der kan være med til at drive udviklingen i den offentlige sektor. Spørgsmålet er bare, hvordan skal anbefalingerne implementeres, og hvordan skal processen være?

Erkendelsen i arbejdet går på, at der er bred enighed om, at der indtil ikke har været fokus på effekten af det, vi gør. Fokus har været økonomi, resurser og aktiviteter. Ledelseskommissionens foreløbige udspil trækker derfor i retning af, at borgerne fremover skal være i centrum, og samspillet mellem den politiske ledelse skal styrkes. Der skal være højere grad af medarbejderinddragelse, og forvaltningscheferne skal lede driften. Og så får ledelsesopgaven en helt særlig opmærksomhed. Fremtidens ledere skal kunne sætte retning, sætte holdet og skal udvikle sig. Den sidste del er der ikke noget nyt i.

Det nye og interessante i diskussionen er, hvad betyder det direkte oversat? Dette var temaet i den workshop, som CPL og Allan Søgaard deltog i. En af anbefalingerne fra Ledelseskommissionen er, at ledelse skal fylde mere, styring mindre, og at ledelse skal langt tættere på praksis.

Der var enighed i, at hvis det skal ske, skal vores uddannelser af offentlige ledere ændres markant. Der ligger et forbedringspotentiale i at skabe lederuddannelser, der er langt mere virksomhedsrettede, rettede mod det politiske niveau og rettet mod effekten for borgerne og indsatser, der virker. Der skal derfor gøres op med lederuddannelser, der har et organisatorisk rettet perspektiv, der “kun” “klargør” ledere og medarbejdere til “at gøre noget for borgerne” til lederuddannelser, der fokuserer på effekt, målrettet og systematisk opfølgning og evaluering.

Denne kompetence skal understøttes af lederuddannelser, som uddanner fremtidens ledere til at komme tæt på praksis og lære at tage lederskabet for at styre efter effekten.

 

Ydelser

Vi rådfører ud fra nyeste forskning koblet til talrige års praksiserfaring i offentlige organisationer inden for strategi og effektstyring. Alle ydelser skræddersyes til den enkelte organisations mål og behov

Certificeringsuddannelse

CPL’s certificeringsuddannelse er en nyskabende og visionær lederuddannelse for nuværende og fremtidens ledere og konsulenter i offentlige organisationer. Fokus er styring efter kerneopgaven med effekt for borgerne

Tænketank

CPL's nye tænketank er et kreativt og innovativt rum, hvor eksperter og praktikere i tæt samarbejde udvikler nye ideer, perspektiver og metoder, der indgår i CPL's løbende research og udvikling inden for strategi, styring og ledelse

Læs de seneste nyheder og indlæg

Se alle

13

sep 18

Nye datoer Certificeringsuddannelse i København

Så er der kommet nye datoer for vores forårshold i København 2019: Modul 1 30.-31. januar 2019 28. februar-1. marts

13

aug 18

Certificering i ledelse og effektstyring. Hold til september og oktober. Tilmeldig dig allerede i dag

Vi starter hold til september i København og til november i Horsens. Vi har deadline på tilmelding til uddannelsen d. 20. august (København) og ...

1

jul 18

Vi mangler fælles sprog for ledelse...

I en række af præsentationer af Ledelseskommissionens arbejde havde Forum for Ledelse og styring inviteret til debat om kommissionens anbefalinger. ...

Det siger vores kunder

"Efter to år vil vi foretage den første sammenlignelige effektmåling og vurdere den faktiske effekt af vores indsats. Allerede nu vurderer indskolingslærerne, som netop har modtaget børn fra børnehaven i august, at de er de mest skoleparate børn, de har oplevet"

Mette Leire Christensen
Pædagogisk leder, Guldborgssund Kommune

I vores implementering har vi fået fælles sprog, begreber og værktøjer for at arbejde med effekten af vores kerneopgave. Effektbaseret styring har i høj grad bidraget til en præcisering af vores arbejde med strategiske mål, kerneopgaven, effekten for borgeren og en systematisk opfølgning på vores prioriterede indsatser

Henrik Vendelbo
Centerchef
Fredensborg Kommune

New Public Leadership er et super godt bud på en styringstænkning og bør derfor være interessant for enhver organisation, der har ambitioner om at udfordre egen styringspraksis til et større fokus på effekten for borgeren som bundlinje

Claus Thykjær
Kommunaldirektør
Greve Kommune

Vi har haft fokus på lederskabet tæt på medarbejderne og den værdi, vi ønsker at skabe i kerneopgaven - vores beboere og pårørende. Vi er blevet skarpere på at holde fokus på effekten og en systematiske opfølgning på, hvordan vores sammenhængende indsats virker ude hos beboerne

Susanne Christensen
Centerleder
Københavns Kommune

New Public Leadership er et skarpt og relevant indlæg i debatten om, hvordan den offentlige sektor skal organiseres fremover. New Public Leadership har sin force, idet den præsenterer en ny vej

Cecilia Lonning-Skovgaard
Borgmester
Københavns Kommune