Så blev året skudt i gang…

Torsdag d. 18. januar 2018 åbnede Center for Diplomledelse dørene til årets nytårskur på Køge Handelsskole.

CPL var inviteret til at holde oplæg og diskutere ledelse og effektbaseret styring i den offentlige sektor med udgangspunkt i NPL.

Kommende anbefalinger fra Ledelseskommissionen vil med stor sandsynlighed lægge vægt på to områder:

  1. Større ledelsesrum og ledelsesansvar til offentlige ledere
  2. Styrke evnen til at dokumentere effekten af indsatser for borgerne

CPL har igennem en lang årrække arbejdet med udvikling af ny styringspraksis. Den er udviklet i mødet med virkeligheden og giver offentlige ledere muligheder for at lykkes med kerneopgaven. CPL stiller sig derfor kritiske overfor, om Ledelseskommissionens foreløbige bud kommer til at ske med den nuværende offentlige styringspraksis, der baseres på utidssvarende styringsværktøjer, som ikke understøtter god ledelse.

Vi siger tak til alle de fremmødte og de spændende diskussioner og drøftelser om ledelse og effektbaseret styring. Positivt var meldingen fra flere deltagere, at større fokus på effekt er ved at vinde indpas i organisationerne.

3-dages kursus i NPL

For deltagere ved nytårskuren og andre interesserede er det muligt at tilmelde sig et kursus på tre dage med holdstart i marts 2018. Direktør Martin Lundkvist, medforfatter til Bogen New Public Leadership, Fra strategi til effekt, giver en indføring i NPL-tænkningen og praktiske redskaber til, hvordan man som organisation kan arbejde med at blandt andet dokumentation, opfølgning og evaluering. Kurset er i samarbejde med Køge Handelsskole.

Kurset er relevant for chefer ledere og konsulenter i det offentlige, der har ansvar for at bidrage til udvikling af ny ledelse og styringspraksis i egen organisation.

Mere information om kurset kontakt:

Køge Handelsskole, Christina Mia Paulsen, cmp@khs.dk eller tlf. 56 67 0478

Kursusbeskrivelse NPL 1

 

Ydelser

Vi rådfører ud fra nyeste forskning koblet til talrige års praksiserfaring i offentlige organisationer inden for strategi og effektstyring. Alle ydelser skræddersyes til den enkelte organisations mål og behov

Certificeringsuddannelse

CPL’s certificeringsuddannelse er en nyskabende og visionær lederuddannelse for nuværende og fremtidens ledere og konsulenter i offentlige organisationer. Fokus er styring efter kerneopgaven med effekt for borgerne

Tænketank

CPL's nye tænketank er et kreativt og innovativt rum, hvor eksperter og praktikere i tæt samarbejde udvikler nye ideer, perspektiver og metoder, der indgår i CPL's løbende research og udvikling inden for strategi, styring og ledelse

Læs de seneste nyheder og indlæg

Se alle

13

sep 18

Nye datoer Certificeringsuddannelse i København

Så er der kommet nye datoer for vores forårshold i København 2019: Modul 1 30.-31. januar 2019 28. februar-1. marts

13

aug 18

Certificering i ledelse og effektstyring. Hold til september og oktober. Tilmeldig dig allerede i dag

Vi starter hold til september i København og til november i Horsens. Vi har deadline på tilmelding til uddannelsen d. 20. august (København) og ...

1

jul 18

Vi mangler fælles sprog for ledelse...

I en række af præsentationer af Ledelseskommissionens arbejde havde Forum for Ledelse og styring inviteret til debat om kommissionens anbefalinger. ...

Det siger vores kunder

"Efter to år vil vi foretage den første sammenlignelige effektmåling og vurdere den faktiske effekt af vores indsats. Allerede nu vurderer indskolingslærerne, som netop har modtaget børn fra børnehaven i august, at de er de mest skoleparate børn, de har oplevet"

Mette Leire Christensen
Pædagogisk leder, Guldborgssund Kommune

I vores implementering har vi fået fælles sprog, begreber og værktøjer for at arbejde med effekten af vores kerneopgave. Effektbaseret styring har i høj grad bidraget til en præcisering af vores arbejde med strategiske mål, kerneopgaven, effekten for borgeren og en systematisk opfølgning på vores prioriterede indsatser

Henrik Vendelbo
Centerchef
Fredensborg Kommune

New Public Leadership er et super godt bud på en styringstænkning og bør derfor være interessant for enhver organisation, der har ambitioner om at udfordre egen styringspraksis til et større fokus på effekten for borgeren som bundlinje

Claus Thykjær
Kommunaldirektør
Greve Kommune

Vi har haft fokus på lederskabet tæt på medarbejderne og den værdi, vi ønsker at skabe i kerneopgaven - vores beboere og pårørende. Vi er blevet skarpere på at holde fokus på effekten og en systematiske opfølgning på, hvordan vores sammenhængende indsats virker ude hos beboerne

Susanne Christensen
Centerleder
Københavns Kommune

New Public Leadership er et skarpt og relevant indlæg i debatten om, hvordan den offentlige sektor skal organiseres fremover. New Public Leadership har sin force, idet den præsenterer en ny vej

Cecilia Lonning-Skovgaard
Borgmester
Københavns Kommune